TEB 49. Bölge

Yozgat Eczacı Odası

YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI     
ECZ. FURKAN KONYA                              
BAŞKAN                                                  
ECZ. ŞAKİR AÇIKGÖZ   GENEL SEKRETER  
ECZ. HASAN GÜRCÜ SAYMAN  
ECZ.OSMAN  FERHAT BAYINDIR              ÜYE  
ECZ. GÜLBAHAR YILDIZ ÜYE