TEB 49. Bölge

Yozgat Eczacı Odası

TEB MERKEZ HEYETİ, TEKB VE BİRİM KOOPERATİFLERİ YÖNETİCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

TEB Merkez Heyeti, TEKB ve Birim Kooperatiflerinin yöneticileri ile 11 Kasım 2016 Cuma günü Türk Eczacıları Binası’nda biraraya geldi. Toplantıya TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, TEB Saymanı M. İbrahim Özkol, TEB Merkez Heyeti Üyesi ve Kooperatifler Komisyonu Başkanı Ecz. Kubilay Aydın, TEKB Başkanı Ecz. Mustafa Turunç, TEKB Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Aytekin Sarpkaya, İstanbul Ecza Koop Başkanı Ecz. Rafet Şahin, İstanbul Ecza Koop II. Başkanı Ecz. Hakan Ertem, İstanbul Ecza Koop Genel Sekreteri Ecz. Levent Şadi Alemdar, BEK Başkanı Ecz. Recep Görmez, GEK Başkanı Ecz. Tarkan Bir, EDAK Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Ayla Tunçbilek katılım gösterdi.

Toplantının sabahki kısmında TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın, 40. Dönem Birinci Bölgelerarası Toplantı (İzmir)’da gerçekleştirilen Kooperatifler Çalıştayı ile Kooperatifler Komisyonu’nun 10 Ekimde Ankara’da gerçekleştirdiği arama toplantısının sonuçları hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından eczacı kooperatifçiliğinin mevcut sorunları, TEB, TEKB, Eczacı Odaları ve Birim Kooperatifleri arasındaki ilişkiler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Eczacıların öz-ögütlenmeleri olan Eczacı Odaları ile Eczacı Kooperatifleri arasındaki kopmaz ilişkinin mesleğin bugünlere olduğu kadar yarınlara taşınmasındaki önemine, TEB’in, TEKB’nin, Eczacı Odaların ve Eczacı Kooperatiflerinin BİRLİKTE GÜÇLÜ olduğuna vurgu yapıldı. TEB’in dün olduğu gibi bugün de kooperatifçilik hareketinin yanında olduğu ifade edildi. Önümüzdeki süreçte kooperatifçiliğin geliştirilmesi için ortak hareket edilmesi ve somut çıktıların ortaya konulması için bu toplantıların düzenli hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının öğleden sonraki kısmında ise Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan ve Giresun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mine Erdoğan’ın katılımıyla Karadeniz Bölgesinde gelişmeye başlayan eczacı kooperatifçiliğinin acil ve güncel sorunları masaya yatırıldı.